RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego

01.10.2015

 Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja

2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe( Dz. U. Nr 114,

poz. 761), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że

posiada zbędne składniki majątku ruchomego, których wykaz stanowi załącznik

do niniejszego ogłoszenia.

Zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone są do nieodpłatnego

przekazania innej jednostce, darowizny na rzecz jednostki uprawnionej lub

sprzedaży.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na

pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 cytowanego powyżej

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny

wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Sprzedaż składników majątku ruchomego może nastąpić na podstawie

rozdziału 3 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja

2010 r.

Jednostki zainteresowane mogą składać do Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii w Dzierżoniowie wnioski o przekazanie, zgodne z § 38 ust. 4 lub

wnioski o dokonanie darowizny, zgodne z § 39 ust. 4 powyższego rozporządzenia

do dnia 15 maja 2015 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w

Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów.

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni od daty ich wpływu.

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna odbędzie się na podstawie

protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 748312809 lub adresem

e-mail: dzierzoniow@wro.wiw.gov.pl

Zbędne składniki majątku - ogłoszenie.pdf

Załącznik - likwidacja.pdf

Opublikował: Witold Brzeziński
Publikacja dnia: 01.10.2015

Dokument oglądany razy: 795
« inne aktualności