RSS
A A A
SmodBIP

Ptasia grypa - rozporządzenie ministra rolnictwa i informacja dla hodowców drobiu

28.12.2016

 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na
Węgrzech.
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną
ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest
utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe:
drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica,
wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

rozporządzenie ministra rolnictwa.pdf

informacja dla hodowców drobiu.pdf

Opublikował: Witold Brzeziński
Publikacja dnia: 28.12.2016

Dokument oglądany razy: 915
« inne aktualności